Фотофобија е преосетливо реагирање на светлина кое се пројавува како стремеж да се избегне дури и нормалната природна светлина што честопати ги ограничува личните и социјални активности на личноста.

ЛитератураУреди