Узбеците се туркиски народ кој живее во Узбекистан со околу 80% од вкупниот број на население. Вкупниот број на Узбеци во светот е 22 000 000 од кој во Узбекистан 16 000 000, во Авганистан 2 000 000, Таџикистан 1 500 000, Киргистан 800 000. Имаат муслиманска вероисповед и го зборуваат узбечкиот јазик.

Авганистански Узбекистанци, 1841 година
Авганистански Узбекистанци, 1841 година