Том тапан е цилиндричен тапан без замки, именуван од англо-индискиот и синхалскиот јазик. Тој беше додаден во комплетот тапани во раниот дел на 20 век. Повеќето томови имаат големина помеѓу 6 и 20 инчи во дијаметар, иако подните томови можат да достигнат дури и до 24 инчи. Не треба да се меша со там-там, гон