Тит Ливиј (лат. „Titus Livius“) бил римски историчар, роден во Падова (Patavium) околу 59 година п.н.е., а умира во 17 г.н.е. Напишал 142 книги од кои се зачувани 35. Тоа се книгите од 1-10 и од 21-45.

Фотографија на Тит Ливиј од почетокот на 20 век

Надворешни врски

уреди