Таблица на основни интеграли

Основни интеграли уреди

 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


Останати интеграли уреди

 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •