Таблица на основни интеграли

Основни интегралиУреди

 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


Останати интегралиУреди

 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •  


 •