Стилови на обраќање во Обединетото Кралство

Тука можете да ги најдете сите стилови на обраќање во Обединетото Кралство.

БелешкиУреди

Стиловите дадени во „Обраќање во писмо“ се само за друштвена кореспонденција. Во формални писма наместо нив се користат, „Sir“ или „Madam“.

Во табелата подолу неколку термини се дадени во кратенки. Прво се дадени стиловите, а потоа и алтернативни прифатливи кратенки во загради.

Положба На пликоа Обраќање во писмо Усно обраќање

Кралско семејствоУреди

Крал HM The King Your Majesty Your Majesty, и потоа "Sire"
Кралица HM The Queen Your Majesty Your Majesty, и потоа "Ma'am"
Принц од Велс HRH The Prince of Wales Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Sir"
Жена на Принцот од Велс HRH The Princess of Wales Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Кралска принцеза HRH The Princess Royal Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Кралски пер HRH The Duke of London Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Sir"
Кралска перка HRH The Duchess of London Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Син на Суверениот
(освен ако е пер)
HRH The Prince John Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Sir"
Жена на синот на Суверениот
(освен ако е перка)
HRH The Princess John Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Ќерка на Суверениот
(освен ако е перка)
HRH The Princess Mary Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Синот на синот на Суверениот
Најстариот син на најстариот син на Принцот од Велс
(освен ако е пер)
HRH Prince John of London Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Sir"
Жена на синот на синот на Суверениот
(освен ако е перка)
HRH Princess John of London Your Royal Highness Your Royal Highness, и потоа "Ma'am"
Жена на синот на Суверениот
(освен ако е перка)
HRH Princess Mary of London Your Royal Highness Your Royal Highness
Синот на синот на синот на Суверениот
(освен ако е пер)
The Lord John Windsor Dear Lord John Lord John
Жена на синот на синот на синот на Суверениот
(освен ако е перка)
The Lady John Windsor Dear Lady John Lady John
Ќерка на синот на синот на Суверениот
(освен ако е перка)
The Lady Mary Windsor Dear Lady Mary Lady Mary

БлагородништвоУреди

Перови и перкиУреди

Војвода His Grace The Duke of London My Lord Duke или
Dear Duke (of London)
Your Grace или
Duke
Војвотка Her Grace The Duchess of London Madam или
Dear Duchess (of London)
Your Grace или
Duchess
Маркиз The Most Hon. The Marquess of London My Lord Marquess или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Маркиза The Most Hon. The Marchioness of London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Ерл (Гроф) The Rt Hon. The Earl of London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Грофица The Rt Hon. The Countess of London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Виконт The Rt Hon. The Viscount London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Виконтеса The Rt Hon. The Viscountess London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Baron
Lord of Parliament
The Rt Hon. The Lord London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Бароница (сама за себе) The Rt Hon. The Lady London или
The Rt Hon. The Baroness London
Madam или
Dear Lady London или
Dear Baroness London
My Lady или
Lady London или
Baroness London
Бароница (по сопругот)
Леди на Парламентот (сама за себе или по сопругот)
The Rt Hon. The Lady London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London

Најстари синови на Војводи, Маркизи и ЕрловиУреди

(Најстарите синови на Војводи, Маркизи и Ерлови ја користат највисоката споредна титула на нивните татковци како куртоазна титула. Најстарите ќерки немаат куртоазни титули; сите куртоазни перки се жени на куртоазни перови.)
Куртоазен Маркиз Marquess of London My Lord Marquess или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Куртоазна Маркиза Marchioness of London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Куртоазен Ерл Earl of London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Куртоазна Грофица Countess of London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Куртоазен Виконт Viscount London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Куртоазна Виконтеса Viscountess London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London
Куртоазен Барон
Куртоазен Лорд на Парламентот
Lord London My Lord или
Dear Lord London
My Lord или
Lord London
Куртоазна Бароница
Куртоазна Леди на Парламентот
Lady London Madam или
Dear Lady London
My Lady или
Lady London

Неоспорни и веројатни наследници на шкотски перовиУреди

(Неоспорни и веројатни наследници на шкотски перови ја користат титулата „Master“ и „Mistress“; овие се именски, а на куртоазни титули. Меѓутоа доколку некој е најстар син на Војвода, Маркиз или Ерл, тогаш тој треба да ја користи соодветната куртоазна титула наведена погоре.)
Неоспорен и веројатен наследник на шкотски перови The Master of Edinburgh Sir или
Dear Master of Edinburgh
Sir или
Master
Неоспорна и веројатна наследничка на шкотски перови The Mistress of Edinburgh Madam или
Dear Mistress of Edinburgh
Madam или
Mistress

Синови на перовиУреди

Помлад син на Војвода
Помлад син на Маркиз
The Lord John Smith My Lord или
Dear Lord John (Smith)
My Lord или
Lord John
Жена на помлад син на Војвода
Жена на помлад син на Маркиз
The Lady John Smith Madam или
Dear Lady John
My Lady или
Lady John
Помлад син на Ерл
Син на Виконт
Син на Барон
LСин на Лорд на Парламентот
The Hon. John Smith Sir или
Dear Mr Smith
Sir или
Mr Smith
Жена на помлад син на Ерл
Жена на син на Виконт
Жена на син на Барон
Жена на син на Лорд на Парламентот
The Hon. Mrs John Smith Madam или
Dear Mrs Smith
Madam или
Mrs Smith

Ќерки на перовиУреди

(Ако ќерка на пер се омажи за друг пер или куртоазен пер, таа го зема рангот на сопругот. Ако се омажи за било кој друг, таа си го задржува рангот и титулата, користејќи го презимето на мажот.)
Ќерка на Војвода
Ќерка на Маркиз
Ќерка на Ерл
(немажена или мажена за неблагородник)
The Lady Mary Smith Madam или
Dear Lady Mary
My Lady или
Lady Mary
Ќерка на Виконт
Ќерка на Барон
Ѓерка на Лорд на Парламентот
(немажена)
The Hon. Mary Smith Madam или
Dear Miss Smith
Madam или
Miss Smith
Ќерка на Виконт
Ќерка на Барон
Ќерка на Лорд на Парламентот
(мажена за неблагородник)
The Hon. Mrs Smith Madam или
Dear Mrs Smith
Madam или
Mrs Smith

Ниже благородништвоУреди

БаронетиУреди

Баронет Sir John Smith, Bt Sir или
Dear Sir John (Smith)
Sir или
Sir John
Баронетица сама по себе Dame Mary Smith, Btss Madam или
Dear Dame Mary (Smith)
Madam или
Dame Mary
Жена на Баронет Lady Smith Madam или
Dear Lady Smith
My Lady или
Lady Smith

ВитезиУреди

Витез (од било кој Ред) Sir John Smith Sir или
Dear Sir John (Smith)
Sir или
Sir John
Леди (Ред на Подвеската или Црниот Трн) Lady Mary Smith Madam или
Dear Lady Mary (Smith)
My Lady или
Lady Mary
Дама (од друг ред освен на Подвеската и Црниот Трн) Dame Mary Smith Madam или
Dear Dame Mary (Smith)
Madam или
Dame Mary
Жена на витез Lady Smith Madam или
Dear Lady Smith
My Lady или
Lady Smith

Шкотски поглавари, Лајарди и Феудални БарониУреди

Поглавар John Smith of Smith или
John Smith of Edinburgh или
John Smith of that Ilk или
The Smith of Smith или
The Smith of Edinburgh или
The Smith
(варира од семејство до семејство)
Sir или
Dear Smith (ако има име на место во титулата) или
Dear Smith (во друг случај)
Edinburgh (ако има име на место во титулата) или
Smith (во друг случај)
Лајард
Феудален Барон
John Smith of Edinburgh Sir или
Dear Edinburgh
Edinburgh

Женски Поглавар, Лајард или Феудален Барон
Жена на Поглавар, Лајард или Феудален Барон
КАко Поглавар/лајард/Феудален Барон,
заменувајќи „Mrs“ или „Madam“
за лично име или „The“
Madam или
како на пликото
Madam или
како на пликото
Неоспорен наследник на Поглавар John Smith of Edinburgh, yr или
John Smith, yr of Edinburgh или
John Smith of Edinburgh или
(last only if different first name to father)
Sir или
Dear Mr Smith of Edinburgh
Sir или
Mr Smith of Edinburgh
Жена на неоспорен наследник на Поглавар Mrs Smith of Edinburgh, yr или
Mrs Smith, yr of Edinburgh
Madam или
Dear Mrs Smith of Edinburgh
Madam или
Mrs Smith of Edinburgh
Најстара ќерка на Поглавар (ако нема постара) Miss Smith of Edinburgh Madam или
Dear Miss Smith of Edinburgh
Madam или
Miss Smith of Edinburgh
Помлада ќерка на Поглавар Miss Mary Smith of Edinburgh Madam или
Dear Miss Smith of Edinburgh
Madam или
Miss Smith of Edinburgh

СвештенствоУреди

Англиканска цркваУреди

Надбискуп The Most Rev. and Rt Hon. The Lord Archbishop of Canterbury Dear Archbishop Your Grace или
Archbishop
Надбискуп кој не е во Советот на Суверениот The Most Rev. John Smith Dear Archbishop Your Grace или
Archbishop
Епархиски Бискуп во Советот на Суверениот The Rt Rev. and Rt Hon. The Lord Bishop of London Dear Bishop My Lord или
Bishop
Епархиски Бискуп The Rt Rev. The Lord Bishop of London Dear Bishop My Lord или
Bishop
Бискуп The Rt Rev. The Bishop of London Dear Bishop Bishop
Декан The Very Rev. The Dean of London Dear Mr/Mrs/Ms Dean Dean
Проректор The Very Rev. The Provost of London Dear Provost Provost
Архѓакон The Ven. The Archdeacon of London Dear Archdeacon Archdeacon
Пребендар The Rev. Prebendary Smith Dear Prebendary Smith Prebend
Канон The Rev. Canon John Smith Dear Canon Canon
Свештеник The Rev. John Smith Dear Mr/Mrs/Ms Smith или
Dear Father Smith
Mr/Mrs/Ms Smith или
Father John Smith/John/Smith
Свештеник со докторат The Rev. Dr John Smith Dear Dr Smith Dr Smith
Ѓакон The Rev. Deacon John Smith или
The Rev. John Smith

Dear Mr/Mrs/Ms Smith или
Dear Deacon Smith
Deacon Smith или Mr/Mrs/Ms Smith или Father John Smith/John/Smith

Шкотска цркваУреди

Лорд Висок Комесар на Генералното Собрание His Grace The Lord High Commissioner Your Grace Your Grace
Свештенство The Rev. John Smith Dear Mr Smith Mr Smith