Стела — надгробен споменик во вид на издолжена плоча на која е врежан епитаф. Епитафот може да биде во рамка или пак да има претстава на покојникот со определена иконографија.[1][2]

Египетска погребна стела

Наводи уреди

  1. Memoirs By Egypt Exploration Society Archaeological Survey of Egypt 1908, p. 19
  2. e.g., Piye's victory stela (M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature Vol 3, The University of California Press 1980, pp.66ff) or Shalmaneser's stela at Saluria (Boardman, op.cit, p.335)