Спилити претставуваат посебна група на карпи, која од останатите базалтоидни карпи се разликува како по минералниот состав, така и по специфичните услови на настанување.

Спилит

Наводи уреди

Литература уреди

  1. Ђорђевић В., Ђорђевић П., Миловановић Д. 1991. Основи петрологије. Београд: Наука

Поврзано уреди