Геометризирани единици: Разлика помеѓу преработките

(-- US/GB/AU/CA)
 
Многу равенки во релативистичка физика појави далеку поедноставно кога изразени во геометриски единици, затоа што на сите настапи на ''G'' или ''c'' откажат. На пример, [[Шварцшилдов полупречник|Шварцшилд радиус]] на nonrotating празен [[црна дупка]] со маса ''m'' станува едноставно ''r'' = 2''m''. Затоа, многу книги и на трудови од областа на релативистичка физика употреба геометриски единици исклучиво. Алтернативен систем на геометризираних единици често се користи во [[Честична физика|физика на честички]] и космологијата, во која 8π''G'' = 1 , наместо. Ова воведува дополнителен фактор на 8π во Њутн е [[Њутнов закон за гравитацијата|закон на универзална гравитацијата]] , но поедноставува [[Ајнштајнови равенки за полето|ајнштајновата равенки]], Ајнштајн–Гильберт акција, Фридман равенки и Ньютон Пуассон равенка со отстранување на соодветните фактор.
 
== Конверзија ==
Конверзија kg,s,C,K во m:
 
*G/c<sup>2</sup> [m/kg]
*c [m/s]
*((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>)/c<sup>2</sup> [m/C]
*(G*k)/c<sup>4</sup> [m/K]
 
Конверзија m,s,C,K во kg:
 
*c<sup>2</sup>/G [kg/m]
*c<sup>3</sup>/G [kg/s]
*1/(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup> [kg/C]
*k/c<sup>2</sup> [kg/K]
 
Конверзија m,kg,C,K во s
 
*1/c [s/m]
*G/c<sup>3</sup> [s/kg]
*((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>)/c<sup>3</sup> [s/C]
*(G*k)/c<sup>5</sup> [s/K]
 
Конверзија m,kg,s,K во C
 
*c<sup>2</sup>/((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>) [C/m]
*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup> [C/kg]
*c<sup>3</sup>/((G/(4*π*ε<sub>0</sub>))<sup>0.5</sup>) [C/s]
*(k*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup>)/c<sup>2</sup> [C/K]
 
Конверзија m,kg,s,C во K
 
*c<sup>4</sup>/(G*k) [K/m]
*c<sup>2</sup>/k [K/kg]
*c<sup>5</sup>/(G*k) [K/s]
*c<sup>2</sup>/(k*(G*4*π*ε<sub>0</sub>)<sup>0.5</sup>) [K/C]
 
== Наводи ==
 
* [http://web.archive.org/web/20080309142834/http://dbserv.ihep.su/~pubs/tconf99/ps/tomil.pdf Natural Systems Of Units. To the Centenary Anniversary of the Planck System] {{en}}
* [http://www.physics.nist.gov/cuu/Constants/energy.html Conversion factors for energy equivalents] {{en}}
* [http://books.google.com/books?id=9S-hzg6-moYC&lpg=PA471&pg=PP1#v=onepage&q&f=false General Relativity] {{en}}
* [http://maia.usno.navy.mil/NSFA/meetings/units.pdf Relativistic scaling of astronomical quantities and the system of astronomical units] {{en}}
 
[[Категорија:Општа релативност]]
Анонимен корисник