Нордиска комбинација: Разлика помеѓу преработките

ситна поправка
[непроверена преработка][проверена преработка]
(обновување)
(ситна поправка)
 
'''Нордиска комбинација''' или ''Класична комбинациакомбинација'' е комбинираниот натпревар во [[нордиско скијање|скијашко трчање]] и [[скијашки скокови|скијашките скокови]]. Такво име го добидобил бидејќи и тие двете дисциплини се грижат претежно во [[НордискеНордиски земјеземји|нордијскитенордиските земји]].
 
Иако во комбинованиоткомбинираниот натпревар во скијашкоскијачко трчање и скокови имајуимаа сразмерна долга традиција, таа се текдури по неколку години после [[ПрвиотПрвата светскисветска ратвојна|ПрвиотПрвата светскисветска ратвојна]] примена во [[МеђународнатаМеќународната скијашка федерација|ФИС]]. Првиот натпревар во нордискотојнордиската комбинациикомбинација во организацииорганизација на ФИС-а одржан е во [[1925]] година во [[Чехословачка|Чехословачка]], а во Југославија, под име „сложениот натпревар“, во [[1930]] година во [[Општината Бохињ|Бохиња]].
 
Натпреварувачка тркапатека заво трчање е долга 15 км. ДалечинатаОдалеченоста на критичната тачка од скакаоницаскакалницата, на која се изводуваатизведуваат скоковите за нордиска комбинациа мора да биде 70 метари (може и повеќе).
 
ТојТакви комбинованиоткомбинирани натпреварнатпревари се изводиизведува во секоја дисциплина во складсогласност со прописимапрописите и правилимаправилата, со кои важеважат за скијашко трчање и скијашки скокови. На светските првенства и олимпијскитеолимписките игри скоковите моратмораат да се изведат препред трчањетрчањето, а во осталитеостанатите натпревари редоследот можешеможел да се менува. КомбинованиотКомбинираните натпреварнатпревари се изводеше послеизведуваат два дена узастопнопоследователно и тоа само по една дисциплина на ден.
 
== Оценување на резултати ==
== Оцењивање резултата ==
ОценувањетоОценувањата на скијашко трчање се пресметапресметуваат наврѕ основа на најдобарнајдобриот резултатрезултати кои добидобиваат 220 поенибода. На другите преваручи сенатпреварувачи од 220 поенибода им се одбиваат тие поенибодови по специјална табела, на основа на тоа колкоколку сезаостануваат заостанаат назад победникот. Финалните резултати се пресметувааат така дашто со тоа, постигнутитепостигнатите резултати во трчање изразени во поенибодови, се собираат поенисо бодовии кои се постигнутипостигнати во скокови. На сите натпревари се изведуваат по три скока, од којикои се двадвата најдобри се сметаат за оцена, пресметуваат во игри]]оценката.
 
== Дисциплини во нордиски комбинации ==
== Дисциплине нордијске комбинације ==
Натпреварите се најчесто одржаваатодржуваат во една од овие четири дисциплини:
 
* '''ПојединачнаПоединечна трка''' се состојисостои од два скока од скакаоницаскакалница, а потоа од 15 км трчање. На скакаоницаскакалница се доделуваат од по 1,2 до 2 поена по метар на остваренатаостварена должина на скокот (зависно од должинадолжината на скакаоницаскакалницата) и по 3—30 поени по скокот наза стил. По завршувајќизавршувањето на натпреварот на скакаоницаскокалницата во трка на 15 км, првиотпрви започнува натпеварувачот со највеќе поени и со највеќе поени одво скоковите. ПозаЗад него се движат другите натпреварувачи, зависново зависност од поенипоените добиени на скакаоницаскакалницата, на начиноттој начин да е 15 поени од скоковите еднакосе еднакви на 1 мунута послезадоцнет стартотстарт. ТоТоа значи дадека натпеварувачот кој прв дојде на целцелта воедно е и победник наво кобинациакобинацијата. ОвајОвој метод се уште исе виканарекува и методаметод по ГундерсонаГундерсон или само ''Гундерсон''.
 
* '''Спринт трка''': се изведува само со еден скок па се потоа се трчи на деоницаделница од 7,5 км. УВо спринт сетрка трчи и имапостои и варијанта да сепоените поениод са скакаоницаскокаолницата не претварајусе претвораат во време, неготуку во метри, на начинот да е еден бод од скокот еднаке еднаков на 24 метра наод тркатрката. Тогаш најдобриот на скакаоницаскокалницата трчи 7,5 км, а другите поспоред редоследот на поени на израчунатопресметано растојание одзад него. (затоазначи тие пораатмораат да трчаат на долгаподолга стаза).
 
* '''Масовниот старт''' е начин на трка, накај коикој се прво трчи задната стаза, каде што натпреварувачотпобедникот добиадобива 1290 поени, а другите по 15 поени помалку за секија минута на заостатказаостанување. Ти еТие поени се потоа сабируваатсе собираат сасо поените од скоковаскоковите, кои се изведуваат после тркатрката, па потоа се бираиѕбира победникот.
 
* '''Штафетна трка''' во која учествуваат по 4 члена во една екипа, чијичии поени се поени собирајусобираат, а се трча трчаат 4 х 5 км. Овдека е 40 бодовабода од скоковите еднакое еднакво на 1 мунута послезадоцнет стартастарт во трцитрката.
 
== Литература ==
* Енциклопедија физичке културе ЈЛЗ Загреб 1975. стр. 244.
 
== Надворешни врски ==
== Спољашњи вези ==
* [http://www.fis-ski.com/ ФИС] {{en}}
* [http://www.olympic.org/ МОК] {{en}}
* [http://www.sports-reference.com/olympics/sports/NCO/ Нордијско скијање на ЗОИ на sports-reference.com] {{en}}
 
[[Категорија:НордијскоНордиско скијање]]
[[Категорија:ЗимскитеЗимски спортови]]
[[Категорија:ОлимпијскитеОлимписки спортови]]
404

уредувања