Киевски Рус: Разлика помеѓу преработките

Одземени 19 бајти ,  пред 6 години
[непроверена преработка][непроверена преработка]
Во 964 год. синот на Игор и Олга Свјетослав станал полнолетен и ја превзел власта владеел до 972 год. Тој бил многу воинствен. Ги проширил територите на руската држава. Загинал во борба со Печенезите 972 год. По неговата смрт дошло до борба за власт меѓу неговите синови Јарополк, Олег и Владимир. На крајот власта ја земал Владимир (980-1015). Тој ја продолжил политиката на татко му. Војувал против Полска и успеал да ги обедини сите источни Словени во една држава. Во остварувањето на овие планови му помогнало примањето на Христијанството. Христијанството го примил од Византија. Византискиот император Василиј II побарал помош од Рус за борба против узурпаторите Варда Фока и Варда Скилир. Кнезот Владимир му испратил 6000 војници. Kако награда Василиј II му ја ветил неговата сестра Ана за сопруга но под услов да го прими Христијанството. Тој го прифатил барањето. Била формирана руска црква на чело со руски митрополит кој бил потчинет на рускиот патријарх. Самиот кнез се пoкрстил во 988 год. и наредил сите поданици во државата да се покрстат. Покрстувањето на Киевска Рус му помогнало на кнезот Владимир да го зацврсти единството во државата. Исто така му помогнало и да ја централизира власта како и во борбата со неговите браќа. Тој во почетокот сакал да создаде единствен пагански пантеон од сите словенски и несловенски племенски божества. Подигнал пагански пантеон во Киев и Перун бил поставен за врховен бог. Меѓутоа и покрај тоа се задржал племенскиот партикуларизам. Но сепак Христијанството со својата црковна хиерархија му овозможило на кнезот Владимир да ги обедини сите поданици во царството. Од друга страна покрстувањето на Киевска Рус било од големо значење на Византија. Со тоа се проширила нејзината свера на влијание си оглед на тоа дека најголемата источно европска држава потпаднала под црковно влијание на Византија. Во почетокот со руската црква управувале митрополити испратени од Цариград. Во Киевска Рус започнале да доаѓаат образовани луѓе од Цариград .Започнале да се градат храмови и да се отвараат училишта. Првата митроплија во Киев била формирана во време на кнезот Асколд, а за време на Владимир биле основани епископии во уште осум други градови. Владимир на црквата и доделил една десетина од неговиот имот и од имотот на неговите бојлари. На преминот од XI во XII век била воведена редовна црковна десетина од приходот на целото население. Руската црква имала потреба од црковни книги на словенски јазик.Биле донесени книги од Македонија и Бугарија. Започнала да се развива преведувачка дејност а исто така била создадена и црковна литература на словенски јазик и кирилско писмо. Во време на Владимир државата се проширила на запад до руско-полското етничко подрачје, на исток до несловенските племиња.Зацврстувањето на христијанството придонело во изградување на феудалниот систем во Киевска Рус. Зајакнала центалната власт.Киевскиот кнез ја носел титулата „велики кнез“ а локалните кнезови ја признавале неговата врховна власт.Великиот кнез поседувал многу имоти и собирал данок од потчинетите земји. Во почетокот данокот се плаќал во натура а потоа во пари. Две третини од данокот биле за државата, а една третина му припаѓала лично на кнезот. Населението покрај плаќање на данок имало обврска да служи во војската. Населението имало статус на слободни луѓе, но имало обврска да плаќа данок на државата. Аристократијата се состоела од бојлари, од припадници на кнежевската војна дружина и од управници на градовите, а некогашните народни собранија биле заменети со совети на кнезови. Постоела и соседска општина, која што била управувана од старешини наречени старци. „Општината под управа на своите старешини (Старци) собирала данок од поедини домови и го доставувала во собиралиштата“.
 
== Киевска РусијаРус во време на Јарослав Мудриот ==
 
Во време на Јарослав Мудриот (1019-1054) продолжило со издигањето на Киевска РусијаРус. Киевска РусијаРус станала една од најнапредните држави во Европа. Својата сестра Марија ја омажил за полскиот кнез. Неговиот син Всеволод го оженил со ќерката на византискиот император Константин IX Мономах. Тој водел борба против одредени феудалци кои сакале да се осамостојат.Таков бил случај со неговиот брат Свјатополк. Тој исто така се плашел од барањето на Новгород за автономија Тој постигнал договор со собранието на Новгород со кој тој ја осигурал приврзаноста кон централната власт.Но сепак со посебна повелба ја гарантирал автономијата Новгород.„Кнезовите на Новгород при стапувањето на должноста морале да му се заколнат на повелбата на кнезот Јарослав“<ref>Ова стои во повелбата во која се дефинираат односите меѓу кнезовите на Новгород и кнезот Јаросалав</ref>. Потоа влегол во конфликт со својот внук Брајчаслав .После неуспешниот обид да го порази со оружје тој направил спогодба со него во која тој ја признал врховната власт на Киев но ја сочувал внатрешната самоуправа. Јарослав ја зајакнал позицијата на Руската црква .Во 1037 по повод победата над Печенезите ја подигнал катедралната црква Св.Софија. Исто така бил основан и манастир наречен Киевската лавра кој станал културно жариште.Во 1051 год.кнезот Јарослав без да побара дозвола од цариградскиот патијарх за митрополит го поставил рускиот свештеник Иларион.Тоа било прв обид за осамостојување на руската црква од врховната власт на Цариградската Патријаршија.Со јакнењето на христијанството се зајакнувал и културниот живот на Киевска РусијаРус. Биле преведувани книги донесени Македонија и Бугарија.Биле преведувани книги од грчки на старословенски јазик.Се создала руска црковна книжевност.Се развило и пишување на летописни записи во Киев и Новгород .Се појавиле првите житија како:биогафија на убиените Свјатополкови браќа, Борис и Гилеб. Во 1036 година излегол првиот дел од списанието „Руска правда“.
 
== Киевска Русија во време на Владимир Мономах ==
Анонимен корисник