Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

нема опис на уредувањето
Целта на КБ Прво пензиско друштво е да се создаде вредност за членовите на Фондовите, да ги заштитат нивните интереси, да овозможат сигурност на нивните [[средства]] и да создадат профит со соодветно инвестирање. Работејќи на остварување на својата цел, КБ Прво пензиско друштво, на сите сегашни и идни членови на Фондовите им нуди:
* [[СИГУРНОСТ]] – работејќи согласно строгите законски одреби како и заради контролата од страна на институциите кои се инволвирани во реформираниот пензиски систем (Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и банката чувар)
* [[СТАБИЛНОСТ]] - затоа што КБ Прво пензиско друштво произлегува од партнерството на SkupinaPrvazavarovalniskiholdingd Skupina [http://www.dprvagroup.eu/ Prva zavarovalnice ki holding dd. Ljubljana] и [https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5 Комерцијална банка АД Скопје], кои создадоа идеален спој на сигурност со голема банкарска традиција, знаење и искуство во управување со пензиски фондови;
* [[СПЕЦИЈАЛИЗИРАНОСТ]] ВО РАБОТЕЊЕТО – затоа што со Друштвото раководат искусни и стручни лица, а негова основна дејност е управување со пензиски фондови
* [[ОРГАНИЗИРАНОСТ]] И [[ДОСТАПНОСТ]] – затоа што располага со широко распространета мрежа на обучени агенти, преку кои секој граѓанин може да дојде до точни информации за производот што го нуди
Анонимен корисник