Спахијата (или спаија) бил војник во коњицата кој се борел за османлиската војска во замена за имот што му носел приход (тимар или зеамет). Спахиите биле синови на припадниците на војската но султанот можел да им дава тимари и на други луѓе кои се истакнале во службата. Спахиите служеле во единиците во внатрешноста со кои раководеле домашните заповедници, обично од април до октомври, а потоа се враќале на своите тимари за да ги соберат приходите што им биле наменети.

Спахии во битката кај Виена во 1683 година

Поврзано уреди