Социјална структура

Социјална структура е термин кој се користи во општествените науки кои се однесуваат на ткаење на социјални аранжмани во општеството што се и појавни од и одредница на акции на поединци. Употребата на терминот "општествена структура" се нема сменето со текот на времето и може да се одрази на различни нивоа на анализа во различни под-области на социологија. На макро ниво, тоа може да се однесува на системот на социо-економски слоеви (на пример, во класната структура), социјални институции, или други мотиви и односи меѓу големите социјални групи. На средната скала, тоа може да се однесува на структурата на друштвената мрежа врски меѓу поединци или организации. На микро ниво, тоа може да се однесува на начинот на кој норми го обликуваат однесувањето на глумците во рамките на социјалниот систем.

пирамида

Наводи уреди