Софија Берјесон

Софија Берјесон (родена на 28 април 1964 година) е шведски професор на одделот за управување со технологија на Технолошкиот универзитет Чалмерс во Гетеборг Шведска. Нејзиното академско истражувачко поле опфаќа прашања за тоа како големи, зрели организации се менуваат и развиваат со фокус на управувањето со работата на иновациите. Таа работи на примена на иновациите како организациска трансформација и особено во контекст на иновациите во деловниот модел. Таа применува квалитативни методи, честопати соработнички методи на истражување соработувајќи со индустриски партнери со намера да создаде знаење што може да се реализира.

Професор Софија Берјесон

НаводиУреди