Сообраќајните знаци се знаци на патиштата.

Знак за опасност - работа на патот.
Пример за автопатен знак за градот Берово со наведена оддалеченост и ознаката на автопатот.

Сообраќајните знаци се поделени во три групи:

  • Знаци за опасност
  • Знаци за известување (предупредување)
  • Знаци за забрана

Сообраќајните знаци се исти насекаде во светот и важат за сите учесници во сообраќајот. Сообраќајните знаци забрануваат движење, објаснуваат какви опасности има на патот и известуваат за тоа што и каде се наоѓа. Триаголните сообраќајни знаци означуваат опасност, кружните означуваат забрана, а четириаголните означуваат известување

Знак за забрана.

Покрај овие знаци, постојат и светлосни знаци, како што се семафорите. Постојат два вида на семафори: семафор за пешаци и семафор за автомобилите. Тие се составени од три светла: црвено, жолто и зелено. Овие бои означуваат:

  • Црвено: се наоѓа најгоре на секој семафор. Тоа значи запирање на автомобилите и чекање додека не дојде другото светло на ред;
  • Жолто: се наоѓа помеѓу црвеното и зеленото светло. Тоа означува припрема;
  • Зелено: се наоѓа најдолу на семафорот и значи поаѓање.

Сообраќајните знаци како мотив во книжевноста

уреди
 
Знак за соопштување - велосипедска патека.

Надворешни врски

уреди

Наводи

уреди
  1. Васил Куноски, Песни. Скопје: Просветно дело, Редакција „Детска радост“, 2004, стр. 67.