Синхронизациски мрежи

Синхронизациски мрежи, исто така, често познати и како "мрежи на комбинација динамички системи". И двете од овие мрежи се однесуваат на поврзување на осцилатори, каде осцилаторите се јазли кои емитираат сигнал со нешто редовна (можеби променлива) фреквенција, и исто така се во состојба да примат сигнал.

Особено интересна е фаза на транзиција, каде што целата мрежа (или многу голем процент) на осцилатори започнува да пулсира на иста фреквенција, позната како синхронизација.

Синхронизација на мрежа, тогаш станува подлога преку синхронизација на овие осцилаторски патувања.

Бидејќи не постои централна власт за организирање јазли, ова е еден вид на само организирање на систем.[1]

НаводиУреди

  1. Steven H. Strogatz (March 2001). "Exploring complex networks". Nature 410 (6825).