Сенките на заборавените предци (книга)

Сенките на заборавените предци — книга од 1993 година од авторите Карл Сејган и Ен Драјан.[1] Авторите даваат краток преглед на еволутивната историја на животот на Земјата, со посебен фокус на одредени особини кои се од централно значење за човековата природа и дискусија за тоа каде нивните претходници почнале да се развиваат кај други видови. Во последните поглавја детално ги испитуваат приматите, споредувајќи ги деталите помеѓу анатомски современите луѓе и најблиските поврзани со нив.

Наводи уреди

  1. Copyright information page, Shadows of Forgotten Ancestors.