Родова еднаквост

Родовата еднаквост, позната и како сексуална еднаквост или еднаквост на половите — состојба на еднаква леснотија на пристап до ресурси и можности без оглед на полот, кое ги вклучува и економското учество и учество во одлучувањето; и состојбата на вреднување на различните однесувања, аспирации и потреби подеднакво, без оглед на полот.

Општ симбол за родовата еднаквост

За да се избегне понатамошни компликација, другите родови (покрај жени и мажи) нема да бидат третирани во овој напис.

Родовата еднаквост е целта, додека родовата неутралност и родовата праведност се практики и начини на размислување кои помагаат за постигнување на целта. Родовиот паритет, кој се користи за мерење на родовата рамнотежа во дадена ситуација, може да помогне во постигнување на родова еднаквост, но не е целта сама по себе. Родовата еднаквост е повеќе од еднаква застапеност, таа е силно врзана за правата на жените и честопати бара промени во политиката. Од 2017 година, глобалното движење за родова еднаквост не го вклучило предлогот на родови покрај жени и мажи, или родови идентитети надвор од родовите бинарни.

УНИЦЕФ вели дека родовата еднаквост „значи дека жените и мажите, а и девојчињата и момчињата, уживаат исти права, ресурси, можности и заштита. Не бара девојчињата и момчињата, или жените и мажите, да бидат исти, или да бидат третирани идентично“.[1] На сличен начин Меѓународната организација на трудот ја дефинира родовата еднаквост, односно како „уживањето на еднакви права, шанси и третман на мажите и жените, на момчињата и девојчињата во сите сфери на животот“.

На глобално ниво, постигнувањето на родова еднаквост бара да се отстранат штетните практики против жените и девојчињата, вклучувајќи ги и сексуална трговија, фемицид, сексуално насилство во војна и други тактики на угнетување. УНФПА изјави дека, „и покрај многуте меѓународни договори кои ги потврдуваат нивните човекови права, има поголема веројатност жените да бидат сиромашни и неписмени. Тие имаат поограничен пристап до сопственост на имот, кредити, обуки и вработувања. Помала е веројатноста жените да бидат политички активни и многу поголема да бидат жртви на семејно насилство“.[2]

Од 2017 година, родовата еднаквост е петта од седумнаесетте цели за одржлив развој на Обединетите нации . Родовата нееднаквост се мери на годишно ниво со Извештаите за човечки развој на Програмата на Обединетите нации.

НаводиУреди

  1. Лемојн, Роже (2011). „Promoting Gender Equality: An Equity-based Approach to Programming“ (PDF). Operational Guidance Overview in Brief. UNICEF. Посетено на 28 јануари 2011.
  2. „Gender equality“. United Nations Population Fund. UNFPA. Архивирано од изворникот на 20 мај 2019. Посетено на 7 февруари 2020.