Раздробувачка функција

вид функција која пресликува податоци од произволна големина во податоци со утврдена големина

Раздробувачка функција (раздробник) или хеш-функција (од англиски: hash function) — резултат со фиксна големина кој е добиен со примена на еднонасочна математичка функција (понекогаш таа се нарекува раздробувачки алгоритам) до произволна количина на податоци. Ако постојат промени во влезните податоци, се менува. Раздробувањето (наречено и „хеширање“) може да се користи во многу операции, вклучувајќи и проверка и дигитално потпишување. Се нарекува и извод на порака.

Приказ на раздробувачка функција, каде имиња на ликови од народните приказни се пресликуваат во цели броеви 0..15, со еден судир

При добар раздробувачки алгоритам промените во влезните податоци може да се дојде до промена на секој бит во произлезената вредност; заради оваа причина, раздробувањата се корисни при утврдување на каква било видоизмена на големи објекти на податоци, како што се пораките.

Вообичеани раздробувачки алгоритми се: SHA 1, MD2, MD4 и MD5.

Поврзано

уреди

Историја

уреди

Терминот „хаш“ нуди природна аналогија со своето не техничко значење (да се „исечка“ или „направи хаос“ од нешто), со оглед на тоа како хаш-функциите ги мешаат нивните влезни податоци за да го изведат нивниот излез. Во своето истражување за прецизното потекло на терминот, Доналд Кнут забележува дека, додека Ханс Питер Лун од IBM се чини дека бил првиот што го користел концептот на хаш функција во меморандум од јануари 1953 година, самиот термин ќе се појави само во објави литература кон крајот на 1960-тите, за принципите на дигиталниот компјутерски систем на Херберт Хелерман, иако дотогаш веќе беше широко распространет жаргон.