Разговор за помош:Разговорна страница

Додај тема
На страницава нема разговори.

Предлагам наместо параграфот „Македонија како тема во уметноста и во популарната култура“ да се стави параграф „Култура и уметност“ која би се поврзала со соодветните статии. А ако веќе останува постојниот параграф, нека се поврзе со релевантни уметнички дела (пример, Самовила Македонска и Македонска песнарка од Пулевски, Македонија од Анте Поповски и други).

Назад на страницата „Разговорна страница“.