Придружник - слуга кој е вработен да придружува некого, најчесто дами кои имаат женски придружници. Придружникот секогаш бил гледан и третиран како пријател, а не слуга. Жените обично најмувале придружници кога оделе на пат и во странство.