Прерогатив

(Пренасочено од Прерогативи)

Прерогатив е исклучително право дадено од страна на една влада или држава на некое лице или група, чија содржина е засебна од општите закони кои се уживаат во нормативната држава. Прерогативот често се среќавал кај феудалното право.

Во колоквијална употреба, прерогатив значи егалитарна состојба на нечие право за самоопределба, како на пр. нечиј „прерогатив“ да прави што сака. Ова е спротивно од значењето на зборот во правилна употреба - дека правото треба да се даде од горе, без разлика на личната самоопределба, за разлика од правата кои другите ги делат (т.е. антиегалитаризам).

Теми уреди