Пред сегашноста, скратено п.с. (англиски: Before present, BP) — израз кој се користи во археологијата, геологијата и други научни дисциплини за да се наведе кога нешто се случило во минатото. Бидејќи значењето на „сегашноста“ со текот на времето, вообичаена пракса е за сегашност да се земе 1 јануари 1950 година, заради тоа што радиојаглеродното датирање станало пракса од 1950 година. На пример, 2000 години п.с. означува 1950 - 2000, односно 50 години пред новата ера.

Поврзано уреди