HTML означувањето што го прави оваа предлошка содржи hProduct-микроформат, со чија помош сметачите можат да ги расчленуваат податоците за производот, или автоматски за индексирање на статии во Википедија за пребарувачи, или пак преку прелистувачка алатка работена од човек. За повеќе информации за употребата на микроформати на Википедија, погледајте го проекот за микроформати.

hProduct користи HTML класи како:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • value

Не ги преименувајте и бришете овие класи; не расклопувајте вгнездени елементи што ги користат.