Користење на {{fb start}} и {{fb end}} Уреди

За информации и дискусии во врска со начинот на користење на шаблоните поврзани за фудбалот погледни .