Оваа предлошка има за цел да овозможи едноставена стандардизирана врска до бибкодови. Пример, {{bibcode|1998ApJ...508L..81K}} ќе даде Bibcode1998ApJ...508L..81K.

ПоврзаноУреди