Големината на транзисторираните складишта како RAM, ROM, флеш и кеш како и големината на самите податотеки, се изразува во бинарни определници на К (10241), М (10242), Г (10243), ...