Предлошка:Реден/th/doc

Претвора цел број во ви, ри, ти или ми.