Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Македонски редни броеви

Машки род (3-ти или 22-ри, 1-ви, 8-ми)

{{Ordinal/mk-m|22}}, на пример, ќе даде 22-ри.
{{Ordinal/mk-m|33}}, на пример, ќе даде 33-ти.
{{Ordinal/mk-m|101}}, на пример, ќе даде 101-ви.
{{Ordinal/mk-m|108}}, на пример, ќе даде 108-ми.

Женски род (3-та или 22-ра, 1-ва, 8-ма)

{{Ordinal/mk-z|10}}, на пример, ќе даде 10-та.
{{Ordinal/mk-z|100}}, на пример, ќе даде 100-та.
{{Ordinal/mk-z|101}}, на пример, ќе даде 101-ва.
{{Ordinal/mk-z|108}}, на пример, ќе даде 108-ма.
{{Ordinal/mk-z|22}}, на пример, ќе даде 22-ра.
{{Ordinal/mk-z|33}}, на пример, ќе даде 33-та.

Среден род (3-тo или 22-рo, 1-вo, 8-мo)

{{Ordinal/mk-s|10}}, на пример, ќе даде 10-то.
{{Ordinal/mk-s|22}}, на пример, ќе даде 22-ро.
{{Ordinal/mk-s|33}}, на пример, ќе даде 33-то.
{{Ordinal/mk-s|100}}, на пример, ќе даде 100-то.
{{Ordinal/mk-s|101}}, на пример, ќе даде 101-во.
{{Ordinal/mk-s|108}}, на пример, ќе даде 108-мо.