Оваа предлошка се користи за потсетување на корисниците да го користат копчето „Прегледај“. Предлошката се заменува — {{subst:прегледај}}.

Незадолжителен параметар е статијата која последен пат ја уредувал корисникот — {{subst:прегледај|Име на статија}}