Употреба Уреди

Го отстранува последниот збор од низата.

Поврзано Уреди