Додадете {{НГТ}} на врвот на статиите чија неутралност е оспорена и објаснете на страницата за разговор на статијата зошто мислите дека содржината не е неутрална. Не ја отстранувајте предлошката додека не се разреши спорот. {{POV}} пренасочува до оваа предлошка.