Предлошка:Македонска ѕвезда

Македонска ѕвезда за национална гордост
{{{1}}}
оваа Вики награда беше доделена на Македонска ѕвезда од страна на ~ on ~~~