Предлошка:Корисничка кутија/МК букви

Н’ Л’ Овоі корисник е за прочистуван’е на македонската азбука и врак’ан’е на буквите н’, л’ и і