Предлошка:Корисник надреден знак

è ѝКорисникот се залага за задолжителна и бескомпромисна употреба на надредниот знак.