Користење уреди

Сите параметри се изборни (дури и името (name) по основно се добива од PAGENAME (името на статијата).

Имајте предвид дека информации што не се важни за ликот/приказната не треба да се набројуваат. На пример, нема потреба од параметрот species (вид) за приказна во којашто сите ликови се луѓе.

colour = Боја на позадината за лентите (основна = #DEDEE2)
colour text = Боја на текстот во лентите (основна = #000)
name = Името на ликот што се појавува во лентата на врвот од кутијата (основно = PAGENAME)
series = Име на измислениот свет или приказна каде што се појавува ликот
image = Слика на ликот
caption = Опис на сликата
first = Прво појавување на ликот
last = Последно појавување на ликот
cause = Причина за напуштање на ликот
creator = Името на личноста која го измислила ликот
portrayer = Име на човекот (или луѓето) што го толкувал ликот
episode = Број на епизоди во коишто се појавил ликот
info-hdr = Текстот што се појавува во втората лента (основно = Информации)
nickname = Прекари на ликот
alias = Алијаси на ликот
species = Вид на ликот (пр. човек)
gender = Пол на ликот
age = Старост на ликот
born = Датум на раѓање на ликот
death = Датум на починување на ликот
specialty = Специјалноста на ликот
occupation = Занимањето на ликот
title = Титулата на ликот
callsign = Позивниот код на ликот
family = Членови на семејството на ликот
spouse = Име на сопругот (или сопружниците) на ликот
significantother = Име на партнерот (или партнерите) на ликот. Обично се користи за хомосексуалци.
children = Имиња на децата на ликот
relatives = Роднини на ликот
residence = Локацијата каде што живее ликот
religion = Вера на ликот
nationality = Националното потекло на ликот
extra-hdr = Текстот што се појавува во третата лента (основно = Нема се појавува трета лента)
lbl# = Текст што ќе се појави во левата колона, каде што „#“ е 1-5, 21-25 или 31-35 за дополнителни полиња под првата, втората или третата лента, соодветно.
data# = Текст што ќе се појави во десната колона, кај полето „lbl#“ (# е број)
tbl-class = Класа за целата табела (основно = infobox)
tbl-style = Стил за целата табела (основно = width: 20em; text-align: left; font-size: 90%)
lbl-style = Стил на сите полиња во левата колона
data-style = Стил на сите полиња во десната колона
sep = Букви/знаци што ќе се појавуваат по секое поле во левата колона
imdb_id = Внесете го imdb id-то на ликот што се состои само од бројки
noinfo = исклучете ја првата лента „Информации“