Предлошка:ГЛСД-корисник

GFDL

Јас, создавачот на ова дело, со ова давам дозвола за умножување, распространување, и/или видоизмена на овој документ под условите на ГНУ-овата Лиценца за слободна документација, верзија 1.2 или било која понова верзија издадена од Фондацијата за слободна програмска опрема; без непроменливите делови, без текстот на предните корици, и без текстот на задните корици.
Подлежи и на општите услови на употреба.