• Оваа предлошка ги става страниците во Категорија:Страници за брзо бришење.
  • Не уредувајте ја оваа предлошка за да дискутирате зошто некоја страница треба да биде избришана или не, користете ја соодветната страница за разговор на страницата.
  • Користете ја оваа предлошка за да објасните критериум за брзо бришење—зошто некоја страница мора да биде избришана.
  • За да ја примените оваа предлошка, само додадете {{бб|некоја причина}} на врвот од страницата и објаснете на соодветната страница на разговор зошто е статијата за бришење (освен ако причината е премногу очигледна, на пр. страница создадена по грешка).