Користење Уреди

Белешки за користење на предлошкава
  • Оваа предлошка има еден изборен параметар, каде што треба да се внесе името на сликата (со претставката „Слика:“).
  • Секогаш subst:-увајте го оваа предлошка, внесувајќи {{subst:Барање за лиценца/doc}} наместо {{Барање за лиценца/doc}}.
  • Нема потреба да го оставате вашиот потпис, бидејќи предлошката сама го прави тоа за вас.