Употреба
{{Јазична икона|<кодот на јазикот>|<името на јазикот>}}.
Пример
{{Јазична икона|eo|есперанто}} е (есперанто).
Белешка
Предлошкава се користи *по* врската. Пример:
француска врска (француски)
Поврзано
Јазични икони во обликот {{xx}}, кои произлегуваат од ова се содржат во Категорија:Јазични икони.
Видете која соодветствува на кој јазик во Список на ISO 639-кодови.