Песимизам е поглед на светот кој смета дека овој свет и овој живот се непоправливо лоши и спрема тоа подобро е да не се живее отколку така да се живее. Исто така песимизмот може да се дефинира како склоност, на работите да се гледа од најлошата страна.

Потекло на поимот уреди

,,Песимизам" потекнува од латинскиот збор "pessimus", што на латински јазик значи најлошо.

Литература уреди

  • Лексикон страних речи и израза од Милан Вујаклија, стр 715.