Песимизам е поглед на светот кој смета дека овој свет и овој живот се непоправливо лоши и спрема тоа подобро е да не се живее отколку така да се живее. Исто така песимизмот може да се дефинира како склоност, на работите да се гледа од најлошата страна.

Потекло на поимотУреди

,,Песимизам" потекнува од латинскиот збор "pessimus", што на латински јазик значи најлошо.

ЛитератураУреди

  • Лексикон страних речи и израза од Милан Вујаклија, стр 715.