Павлака e вид на млечен производ млечен крем кој се произведува од млеко.

Павлака намачкана на парче леб

Видови павлака

уреди

Оставувајќи го млекото да мирува, мастите од млеко се извојуваат на површина. Со собирањето на мастите на површината настанува павлаката. И покрај делувањето на бактериите односно млечната кисилина млекото се кисели, па со тоа и павлаката се собира на површината.Во зависност од должината на стоење, како и степенот на киселост, добиваме слатка павлака или кисела павлака. Павлаката содржи до 30% масти.

  • Слатка павлака се собира пред почетокот на скиселувањето. Се употребува за шлаг, сладоледи, крем за готвење и како додаток на разни сосеви. Во промет е најчесто со 24% маснотија. Во маркетите можеме да ја најдеме и како хопла или крем за готвење.
  • Кисела павлака се собира во подоцнежната фаза на скиселување и како таква се става во промет под називот кисела павлака.Содржи од 10 - 20% масти.