Осудено лице

Осудено лице е личност која починила одредена противзаконска работа (кривично дело) и за тоа од страна на судот во правната постапка правосилно осудено со законски предвидена казна. Казната може да биде затворска казна, условна затворска казна, парична казна или некоја мерка (нпр. мерка за обавезително лечење), која судот ја изрекува како личноста ви се одвикнала од правење кривични дела и генерално рпевентивно да делува на другите да не сторат некое друго кривично дело.

Најтешка пресуда за поединец е затворската казна со која на одредено време таа личност е лишена од слобода, или поточно, му се ограничува слобода со престој во затворска установа.