Одржлив развој е збир на методи за да се создава и одржи развој кој цели да ја отстрани сиромаштијата, создава изедначени стандарди за живеење, задоволување на основните потреби на сите луѓе и да воспостават одржливи политички практики, истовремено преземајќи ги сите неопходни мерки да се избегнат неповратните штети на природниот капитал долгорочно за краткорочни придобивки преку усогласување на развојните проекти со обновливата способност на природната средина.[1] Полето на одржливиот развој може да се подели концептуално во четири дела: амбиентална одржливост (одржливост на животната средина), економска одржливост, социјална одржливост и политичка одржливост.

Дефиниција уреди

 

Амбиентална одржливост уреди

Искористливост на одржливите ресурси Состојба на амбиентот (животната средина) Одржливост
Повеќе од способноста на природата да створи Амбиентална деградација Без одржливост
Еднакво на способноста на природата да створи Амбиентален еквилибриум Балансирана одржливост
Помалку од способноста на природата да створи Амбиентално обновување Одржлив развој

Критика на називот уреди

Пример на развојни проекти уреди

Поврзано уреди

Наводи уреди

  1. Carter, Neil. The Politics of the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Надворешни врски уреди