Неит (наречена и Нит и Нет) во Египет била многу старо божество. Ја викале „Мајка на боговите“, „Господарка на лакот, владетелка на стрелите“ Била божица на војувањето и ловот.

Неит со своите симболи