Мрежна етикета

Мрежна етикета или е-бонтон во поширока смисла на зборот означува правила за однесување при Интернет комуникацијата, односно Интернет бонтон.

Капак на потпирачот за глава во „тивкиот превоз“ на британски меѓуградски воз, потсетувајќи ги патниците дека во овој вагон не смеат да се користат мобилни телефони

Надворешни врскиУреди