Месопотамска уметност и архитектура

појаснителна страница

Месопотамската уметност и архитектура го опфаќа следново: