Базата е автоматски заклучена додека умножените опслужувачи не се усогласат со базата со главниот опслужувач.