МедијаВики:Gadgets-definition

Промените на оваа страница треба најпрвин да се продискутираат на Википедија:Алатки/предлози или Разговор_за_Википедија:Алатки.

За секоја нова алатка додајте ставка во Википедија:Алатки#Моментално_инсталирани_алатки за да се олесни одржувањето.


browsing-gadgets

 • GoogleTrans[ResourceLoader]|GoogleTrans.js
 • Navigation_popups[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util]|popups.js|navpop.css

editing-gadgets

 • RegexMenuFramework[ResourceLoader]|RegexMenuFramework.js
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • Twinkle[ResourceLoader]|Twinkle.js
 • wikEd[ResourceLoader|dependencies=jquery.textSelection,user.options]|wikEd.js
 • CategoryMaster[ResourceLoader|rights=autopatrol|dependencies=mediawiki.util]|CategoryMaster.js

interface-gadgets

 • purgetab[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|purgetab.js
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • ExternalSearch[ResourceLoader]|externalsearch.js
 • mwEmbed[ResourceLoader]|mwEmbed.js
 • modrollback[ResourceLoader]|modrollback.js
 • contribsrange[ResourceLoader]|contribsrange.js
 • CategoryAboveAll[ResourceLoader|skins=monobook]|CategoryAboveAll.js
 • addsection-plus[ResourceLoader]|addsection-plus.js
 • CommentsInLocalTime[ResourceLoader]|CommentsInLocalTime.js
 • removeAccessKeys[ResourceLoader|dependencies=user,mediawiki.util]|removeAccessKeys.js
 • metadata[ResourceLoader]|metadata.js
 • searchFocus[ResourceLoader]|searchFocus.js
 • exlinks[ResourceLoader]|exlinks.js
 • Blackskin|Blackskin.css
 • widensearch|widensearch.css

interface-gadgets-editing

 • edittop[ResourceLoader]|edittop.js
 • LongEditSummaries[ResourceLoader]|LongEditSummaries.js
 • textareasansserif|textareasansserif.css
 • lefteditlinks[ResourceLoader]|lefteditlinks.js

library-gadgets

 • modernskin-thunks[ResourceLoader|skins=modern]|modernskin-thunks.js
 • DejaVu_Sans||DejaVu_Sans.css